VEFA LİSESİ

Vefa Lisesi 1872 yılında Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)`nin bünyesinde “İlk Mülkiye Lisesi”olarak kurulmuştur.  1868`de kurulan Galatasaray Lisesi`nden sonra kurulan ikinci Lise Olup, eğitim tarihimize “ana dille öğretim yapan ilk Lise”olarak  geçmiştir.İlk resmi adı,”Dersaadet İdadi-i Mülkiye-yi Şahane” (İstanbul Mülkiye Lisesi)dir.Okul, tarihi süreç içinde  “Vefa İdadisi”, “Vefa Mekteb-i Sultanisi”, Vefa Lisesi” ve Vefa Anadolu Lisesi” gibi isimler almıştır. İstanbul`un İlk akşam lisesi de 1958 de Vefa Akşam Lisesi Adıyla Vefa Lisesi bünyesinde açılmıştır.1989-1990 Öğretim yılında Vefa Lisesi, Anadolu Lisesi Statüsüne kavuşmuştur.Okulun adı mezunlarının İsteği üzerine 2001 yılında Bakanlığımızca tarihi adı Vefa Lisesi`ne dönüştürülmüştür