VEFA LİSESİ

Tarihçe

Vefa Lisesi, 1872 yılında Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)`nin bünyesinde ilk mülkiye lisesi olarak kurulmuştur. 1868`de kurulan Galatasaray Lisesi'nden sonra kurulan ikinci lise olup, eğitim tarihimize ana dille öğretim yapan ilk lise olarak geçmiştir. İlk resmi adı, Dersaadet İdadi-i Mülkiye-yi Şahane'dir (İstanbul Mülkiye Lisesi). Okul, tarihi süreç içinde Vefa İdadisi, Vefa Mekteb-i Sultanisi, Vefa Lisesi ve Vefa Anadolu Lisesi gibi isimler almıştır. İstanbul'un ilk akşam lisesi de 1958'de Vefa Akşam Lisesi adıyla Vefa Lisesi bünyesinde açılmıştır. 1989-1990 öğretim yılında Vefa Lisesi, Anadolu Lisesi statüsüne kavuşmuştur. Okulun adı mezunlarının isteği üzerine 2001 yılında Bakanlığımızca tarihi adı Vefa Lisesi'ne dönüştürülmüştür.